Neem contact met ons op
 • België
 • Deutschland
 • France
 • Hong Kong
 • Ireland
 • 日本
 • Nederland
 • Singapore
 • UAE
 • United Kingdom
 • United States
België
Nederlands

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij recruitment

Duurzaam en ethisch inkopen is essentieel in de recruitmentindustrie.

Birdseye view of two cargo ships at port

Een positieve invloed hebben op de wereld wordt steeds meer erkend als een sleutelrol van het bedrijfsleven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate Social Responsibility/CSR) is dan ook uitgegroeid tot meer dan liefdadigheidspartnerschappen, inclusieactiviteiten en hoeveelheden koolstofemissie.

Duurzaam inkopen is nu een groeiend thema onder vooruitstrevende bedrijfsleiders en staat hoog op de agenda van veel organisaties. Het gaat om een besluitvormingsproces voor aankopen en investeringen waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met prijs en kwaliteit, maar ook met de milieu- en sociale effecten van inkooppartnerschappen.

Maar wat betekent dit voor de wervingsindustrie?

Volgens onderzoek van EcoVadis, de toonaangevende leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor wereldwijde toeleveringsketens, is 97% van de ondervraagde professionals in de toeleveringsketen van mening dat duurzaam inkopen belangrijk is voor hun bedrijf.

Nieuwe regelgeving, een grotere inzet voor de Sustainable Development Goals (SDG's) en veranderingen in de publieke opinie beïnvloeden de bedrijfswereld en zetten bedrijfsleiders ertoe aan na te denken over ethisch beheer van de toeleveringsketen.

Als vertrouwde partners in de toeleveringsketens spelen wervingsbureaus een cruciale rol in deze verandering en hebben wij de plicht ervoor te zorgen dat onze eigen toeleveringsketens ethisch zijn. We kunnen misschien nog een stap verder gaan en ons sterk maken voor sociale aanbestedingen door sociale ondernemingen in onze toeleveringsketens op te nemen.

'97% van de ondervraagde supply chain-professionals is van mening dat duurzaam inkopen belangrijk is voor hun bedrijf.'

Wij kunnen ook invloed uitoefenen op en bijdragen aan ethische praktijken bij degenen aan wie wij leveren. Ervoor te zorgen dat kandidaten toegang hebben tot een eerlijke en ethische werkplek is een fundamentele pijler in de praktijken van elke recruiter.

Op een zeer fundamenteel niveau hebben wij een verantwoordelijkheid tegenover de kandidaten die wij plaatsen om ervoor te zorgen dat zij beschermd zijn tegen omkoping, corruptie, uitbuiting, dwangarbeid of moderne slavernij bij de bedrijven waar zij gaan werken.

De vaardigheidskloof onder het personeelsbestand helpen dichten via CSR

Het is belangrijk dat bedrijfsleiders de rol erkennen die hun bedrijven kunnen spelen bij het stimuleren van ethische normen.

Wij weten dat er in het VK een tekort is van ongeveer 60.000 mensen in de STEM-sectoren waarin wij actief zijn, en dat er ook problemen zijn met diversiteit. Werkloosheid, vooral onder jongeren in achtergestelde gemeenschappen, is een ander groot probleem, niet alleen in het VK, maar overal ter wereld.

Met deze uitdagingen komt er een kans om onze CSR-initiatieven te richten op het ondersteunen van mensen uit achtergestelde gemeenschappen om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te gedijen in de STEM-sectoren.

Aan de kop staan van duurzame inkoop in de toeleveringsketen

De wervingsindustrie heeft een unieke kans om het voortouw te nemen op het gebied van duurzaam inkopen, aangezien wij de volledige cyclus van het beheer van de toeleveringsketen beïnvloeden. Wij spelen een cruciale rol bij het beïnvloeden van het aanbod van talent – een positie die onze sociale impact in staat stelt verder te gaan dan de norm.

Wetgeving begint duurzame inkoop te stimuleren; veel internationale ondernemingen nemen nu echter deskundigen op het gebied van inkoop en naleving in dienst en maken van ethisch beheer van de toeleveringsketen een belangrijke pijler binnen de CSR-functie.

Het is deze voortdurende ontwikkeling in de richting van hogere normen die ervoor zal zorgen dat wervingsbedrijven het voortouw nemen bij het stimuleren van duurzaam inkopen om onze klanten de allerbeste service te bieden.

Lees meer inzichten

Break the bias: how we can empower more women in STEM
08 maart 2022

Doorbreek het vooroordeel: hoe kunnen we meer vrouwen in STEM aan bod laten komen

De oprichter van Women in Tech bespreekt hoe vooroordelen tegen vrouwen in STEM-velden kunnen worden tegengegaan door de participatiegraa...

Abstract picture of pink bubbles of blood cells on a blue background closeup
22 februari 2022

Hoe kunnen bedrijven zin geven aan hun werknemers

De volgende Work in Progress-documentaire gaat over de zin van werk en hoe bedrijven zin kunnen geven aan het werk dat ze doen. 

Two female scientist wearing masks and gloves examining a sample in a tube
11 februari 2022

Nine women leading the way in science and technology

Celebrating International Day of Women and Girls in Science with pioneers making a difference.

Senator John A. Nejedly Bridge in Northern California
25 november 2021

Bouwen aan een divers personeelsbestand in de regio Azië-Pacific

Onze klant in de financiële dienstverlening helpen bij het in kaart brengen van de markt en het werven van kandidaten met diverse achterg...

Solar and wind farm through the mist at dawn
26 oktober 2021

Being a climate conscious business

How climate change is affecting our business and the STEM markets we operate in with independent sustainability consultancy Avieco.

volunteers working at a plant recycling centre
22 oktober 2021

Onze collega's in staat stellen het milieu te helpen

Iedereen bij SThree krijgt 40 betaalde vrijwilligersuren per jaar. Lees hoe onze teams over de hele wereld het milieu helpen.

Close up of a child getting vaccinated in the arm
24 september 2021

Providing access to medical testing through mobile and logistics technology

This health tech start-up uses mobile and logistics technology to provide access to medical testing, including COVID-19 in rural Nigeria.

Close up of bionic hand and its electrical components
24 september 2021

Improving mobility and quality of life through 3D printed prosthetics

Improving mobility and quality of life through 3D printed prosthetics

close up of the inside of a plastic bottle lying discarded on the ground
24 september 2021

Digitising water utility operations to reduce water shortages in Africa

How the WayPoints team developed software that brings water utility operations in Africa into the 21st century.

Combine harvester at dawn sparing fertilizer on crops
24 september 2021

Tackling bacterial diseases in agriculture and beyond

The Uniphage team are hoping their innovative STEM business concept will create platform technology to cure bacterial diseases in agricul...

 Young Indian farmer with agronomist at banana field
24 september 2021

Alleviating single-use plastic in the fast food sector

A team of students from India developed sustainable food packaging to reduce the amount of plastic packaging being produced

birds eye view of a dam full of water releasing small volume down the valley
24 september 2021

What if you could turn single-use face masks into clean energy?

Living Energy are hoping their innovative STEM business concept will turn our global single-use plastic problem into a clean energy source.

New road construction with steam roller and other machinery
24 september 2021

Transforming the construction market with a low-carbon alternative

A team of young entrepreneurs from India have developed a low-carbon alternative that could transform the global construction market.

Women inspecting quality of plant crops wearing goggles and holding clipboard
24 september 2021

Who knew cows loved the salty taste of seaweed?

Based in the UK, a team of students have developed a cow feed that uses seaweed to reduce the amount of methane entering the atmosphere

Wind turbine maintenance engineer working during daylight
15 september 2021

How expertise in niche fields kept a US wind farm construction project on track

Global renewable energy construction company benefits from key hires with specialist skills in wind turbines.

Male robotics scientist standing next to computer screens and robot mimicking his actions
04 juni 2021

Het is nu tijd om de toekomst van werk een nieuwe impuls te geven

We hebben samengewerkt met Samuel Durand aan een nieuwe documentaire over de toekomst van werk

Close up stock image of an Asian doctor looking at computer screen which consists of human body scans, MRI & CAT, and scrolling text & numbers.
13 mei 2021

Challenging gender bias and inequality to build a more inclusive future

If you can’t get a seat at the table, create your own table. Sunny Ackerman, President of SThree Americas, discusses this years IWD theme.

hand touching pint fiber optics
25 juni 2020

The future of the workplace is now

Experts discuss the future of work and what it means for the fourth industrial revolution.